• Nájemník pod kontrolou ...
  Snídaně s přehledem spotřeb energií...
 • Nájemník pod kontrolou ...
  Ať jste kdekoliv vždy máté přehled co se děje ...

Monitoring stavu spotřeby energií v bytě

Přesný přehled o spotřebě energií

Každý den, každou hodinu víte co se děje.

Informace o spotřebách do emailu

Možnost zasílání různých přehledů spotřeby na Váš email, a to i v porovnání s nastavenými zálohami 

Historie spotřeb

Veškeré odečty a spotřeby jsou uloženy na portále, kde k nim máte neustálý přístup. Možnost fitrování a zobrazení dat v grafech. Možnost exportovat data  do csv souboru.

Upozornění na nestandardní situace

Vyhodnocení tzv. mrtvé spotřeby. Tedy spotřeby např. mezi 01:00 a 04:00, která ukazuje na "skryté žrouty energie" nebo protékající záchod či vodovodní baterii.

Naše výhody

My měříme nejen energie,

ale především hlídáme možnost vzniku nedoplatku,

a tím chráníme vaše klidné spaní.

Naše přednosti

 • Víme o čem mluvíme

Již 10 let se zabýváme pronájmem bytů. Za těch 10 let jsme posbírali spousty zkušeností a naučili jsme se, i jak minimalizovat rizika spojené s pronájmem. Za jedno z nejméně ošetřených rizik jsme považovali nesoulad spotřeb energií s výši nastavených záloh. Ono se řekne, že máte vše ošetřené ve smlouvě, ale život ví své...

 • Máme zkušenosti

Už se vám někdy stalo, že jste nevěřícně znovu a znovu prohlíželi došlé vyúčtování za byt, na kterém byl uveden nedoplatek překračující deset tisíc? Pokud se ten nedoplatek vztahoval na byt, který pronajímáte, určitě vás zamrazilo. V případě varianty, že nedoplatek byl způsoben protékajícím ventilem u bojleru, o kterém nájemník neměl ani potuchy, pak máte o "radosti vystaráno".

 • Známe problémy a máme řešení

My už to zažili a i mnohé jiné. Vždy nám, ale chyběl systém, který by nás na vznik nedoplatku včas informoval. Nakonec nezbylo, než si jej vyvinout sami. Máme za sebou více jak roční provoz a výsledkem je odladěný systém, který nás vždy a pravidelně informuje o spotřebách energií v bytech. Díky němu jsme mimo jiné včas přišli na :

 • protékající záchod
 • protékající pojišťovací ventil u bojleru
 • neekonomické návyky nájemníků (každodenní koupání ve vaně)
 • těžba bitconů (vysoká spotřeba elektřiny)
 • únik plynu u připojení ke sporáku

Odstranění příčiny bylo buď oprava závady nebo zvýšení záloh na služby. V každém případě jsme byli včas informováni a měli jsme dostatek času na nápravu.

Možnost SLEDOVÁNÍ až čtyř měřidel

Jedno zařízení umožňuje sledování až čtyř měřidel (2x vodoměr, elektroměr, plynoměr) což je přesně to, co pro typický byt potřebujete.

Měřidla musí mít impulsní výstup S0, pokud je nemají, doporučujeme (mimo plynoměru) instalovat vlastní měřidla jako druhá v pořadí.
Pro odesílání dat je nutné mít připojení k internetu.

Řídící jednotka

Používáme jednotky SDS v provedení Light E nebo DIN

Mozek systému

Modul je napájem zdrojem 12V, který je připojen k rozvodu 230 V.

Používáme upravené moduly SDS vybavené našim speciálně vyvinutým SW.  Více

  PouŽitÉ prostředí

  Pro plnou funkcionalitu je možné využít prostředí eportálu, zasílání emailu, online sledování SDS.

  Eportál

  Eportál je volně přístupný (po registraci) a je možné zde mimo jiné nastavit ceny za jednotlivé energie, přístupy pro další osoby, názvy jednotlivých měřidel a lokalit. Eportál nabízí možnosti různých zobrazení dat, jejich filtrování nebo export do csv formátu

  Emaily

  Systém generuje různé druhy emailů a zasílá je na předem určené adresy.
  -  spotřeba za předchozí den
  - spotřeba od začátku měsíce
  - výpadky elektřiny a stavy měřidel
  - "mrtvá spotřeba" mezi 01:00 a 04:00
  - spotřeby jsou uvedeny v MJ i v Kč

  Prostředí SDS

  Uživatel má možnost nastavování a sledování stavu SDS zařízení a měřidel přes webový prohlížeč na htm stránkách zařízení.
  Každé zařízení má přiřazenou jednoznačnou IP adresu. Přes tuto stránku se nastavují i další parametry.

  Měřidla

  Námi používaná měřidla

  Vodoměry

  Pro teplou i studenou vodu požíváme vodoměry Bonega s impulsním výstupem. Jejich velkou výhodou je možnost vyměnit měřidlo bez nutnosti měnit i čidlo a zasahovat tak do slaboproudé instalace. Výstup z měřidla je přímo připojen do vstupu řídící jednotky. Tyto měřidla je možné použít pro obchodní měření jako stanovená (po dobu platnosti ověření). Podmínkou je zajištění montáže osobou s platnou registrací ČMI. 

  Elektroměry

  Nabídka elektoměrů s impulsním výstupem je velmi široká. Cenové rozdíly jsou především nezi "cejchovanými" a ostatními měřidly. Ty první, pokud je montovala osoba s platnou registrací ČMI, je možné použít i jako obchodní měření. "Necejchovaná" měřidla je možné použít pouze jako pracovní měřidlo. Nicméně rozdíl v přesnosti mezi prvními a druhým typem zpravidla nenajdete. Pro naše účely jsou dostačující měřidla bez "cejchu".

  Plynoměry

  Převážná většina plynoměrů instalovaných u zákazníků je na číselníku vybavena magnetem, který je možné využít pro odečítání stavu měřidla. Snímač impulzů je připraven k připevnění k plynoměru. Při výměně měřidla se snímač demontuje a pokud nové měřidlo je stejného nebo kompatibilního  typu, se snímač znovu namontuje. V případě výměny typu plynoměru je možné je dovybavit novým snímačem.
   

  Ceník služeb

  Přehled nabízených tarifů

  První rok provozu je tarif BASIC poskytován zdarma

  • zdarma měsíčně
   Start
   • 1x denně odečet
   • 1 emailová adresa
   • Eportál zdarma
   • emaily o denní spotřebě
  • OBJEDNAT

  Vytvořte si  web zdarma